Om Prövningar och Svårigheter. Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna serie i 4 delar handlar om Prövningar och Svårigheter som drabbar oss,al-fitnah.

Den lär oss bl.

a:Vad som händer i det vardagliga livetVad som händer i de muslimska ländernaVarför vi drabbas av det som vi drabbas av.

Om Prövningar och Svårigheter.

Del 1

Kategorier