Profeten Ayyûb (Job) ´alayhi salam. En lärdom i tålamod.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Profeten Ayyûb, Job (alayhi salam).

Denna föreläsning är en fortsättning i serien om Profeterna (alayhim salam).

Berättelsen om profeten Ayyûb innehåller många lärdomar bland annat om:tålamodhur man skall förhålla sig till prövningarvisdomen bakom att Allah prövar oss mm.

Talare är broder Abdul Wadud.

Profeten Ayyûb.

Kategorier