Profetens rättigheter del 5

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Belöningen i att följa profetens sunnah (salalahu aleyhi wa salam).

Faran av att trotsa honom.

Kategorier