Profetens (salalahu aleyhi wa salams) rättigheter del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Profetens (salalahu aleyhi wa salams) rättigheter del 1En konferens som gavs i MalmöÄmnen som tas upp:Tron på honom (salalahu aleyhi wa salam)Vikten av att följa honom (salalahu aleyhi wa salam)Faran av att trotsa honom (salalahu aleyhi wa salam)Att Älska honom (salalahu aleyhi wa salam)Att sända frid och välsignelser över honom (salalahu aleyhi wa salam) och den enorma belöningen i det.

Att inte ge något företräde framför honom (salalahu aleyhi wa salam)Vikten av att lära sig hans sunnah (salalahu aleyhi wa salam)Och andra viktiga frågor relaterade till ämnet.

Föreläsare:Abdul Wadud och Imran Sheikh, examinerade från det Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier