Profetens (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) Liv del 11. Khandaq Slaget

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denne serie sammanfattar Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv från födelse till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

Denna föreläsning tar bl a upp slaget i al-Khandaq och om avtalet vid al-Hudaybiyyah.

Profetens (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) Liv del 11.

Khandaq Slaget

Kategorier