Profetens (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) Liv del 7. Hidjrah till al-Madinah

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denne serie sammanfattar Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv från födelse till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

Denna del handlar omUtvandringen till al-Madinah.

Profetens (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) Liv del 7.

Hidjrah till al-Madinah

Kategorier