Ramadan & Fastan

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Broder Abdullah Abû Dâwûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah, går igenom kapitlet om fastan ur boken Adâb Mashyah ilâ as salâh.

Lektionen börjar med några av ramadân och fastans dygder.

Ramadan & Fastan

Kategorier