Riyâdh-us-Sâlihîn del 105

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Kapitel 88–91.

Boken om adab (etik och moral).

Att tala gott och att möta folk med ett leende.

Vikten av att tala klart och tydligt så att alla förstår.

Att talaren får åhörarna att lyssna.

Vikten av att ge förmaningar med jämna mellanrum.

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier