Riyâdh-us-Sâlihîn del 121

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Del 121Kapitel 157 - 162Hur man utför begravningsbönen.

Att skynda sig med att jordfästa den avlidne.

Att betala den avlidnes skulder.

Att hålla förmaningar och påminnelser vid begravningar.

Vilken dua gör man för den avlidne efter jordfästningen?

Kan man ge sadaqah för den avlidne?

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier