Riyâdh-us-Sâlihîn del 124

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Vilka är de olika dua man säger vid resa?

Att prisa Allah under resan.

Vikten av att göra mycket dua när man är resande.

Vad man säger då man slår läger eller kommer till en ny bostad.

Att skynda sig hem när man är färdig med sina ärenden.

Att informera ens familj om när man kommer hem.

Att be sunnah i ens lokala moské då man återvänder.

Föreläsare ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier