Riyâdh-us-Sâlihîn del 126

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Belöningen i att läsa Koranen.

Hur lugn sänds ner över den som reciterar Koranen.

Ett hjärta utan någon Koran i sig är ett tomt hjärta.

Paradisets nivåer.

Vikten av att ständigt repetera Koranen.

Att försköna rösten då man reciterar Koranen.

Att lyssna på dem som läser vackert.

Vad innebär det att recitera vackert.

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier