Riyâdh-us-Sâlihîn del 129

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Hadith 1029 – 1036Dygden av wodhu.

Belöningen i att ta många steg till moskén och att invänta en bön.

Renlighet är hälften av iman.

Vad man säger efter wudhu.

Paradisets 8 portar.

Kapitlet om dygden av att göra adhan.

Belöningen i att göra adhan, att be i första raden och att be i samling.

Ska man göra adhan även om man är själv?

Hur adhan skrämmer bort Shaytan.

En mycket viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier