Riyâdh-us-Sâlihîn del 143

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om:

 • Dhikr man gör i slutet på bönen.
 • Att göra mycket dua i sudjud.
 • Vikten av att göra mycket istighfar.
 • Hur dhikr blir en sadaqah.
 • Det tyngsta på domedagens våg.
 • Hur dhikr ger liv till ens hjärta och ens hem.
 • Att tro det bästa om Allah, tappa aldrig hoppet.
 • Låt din tunga ständigt vara upptagen med att minnas Allah.
 • Får man göra dhikr med tasbih (radband) ?
 • Samt andra viktiga frågor.
   

Kategorier