Riyâdh-us-Sâlihîn del 156

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Denna föreläsning handlar om:

  • Förbudet av att se ner på andra.
  • Att inte ge varandra öknamn.
  • Faran av högmod [al-kibr].
  • Ödmjukhet.

Kategorier