Riyâdh-us-Sâlihîn del 165

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitel 314- 319

Förbudet av att svära vid andra än Allah.

Förbudet av att avlägga falska eder och att lögnaktigt svära vid Allah.

Bestämmelser kring eder.

Att inte svära vid Allah för att sälja en vara.

Att inte be nån vid Allahs ansikte.

 

Kategorier