Riyâdh-us-Sâlihîn del 21. Kapitel 11 - del 2: Att kämpa och sträva!

En föreläsning av Abdulwadod Frank

 Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

 Detta är del 21.

KAPITEL 11 - del 2: Att kämpa och sträva.

Del 2 tar bland annat upp: Hur profeten sallâ Allahu ´alayhim kämpade och strävade.

En oerhört viktig föreläsning med vår broder ´Abdul Wadûd, examinerad från hadith-fakultetet på Islamic University of al-Medinah.

Riyadh us salihin del 21.

Kapitel 11 del 2.

Att kämpa.

Kategorier