Sahe al Bukhari – Riqaq del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

I denna föreläsning talar vi om:

Vad profeten fruktade för denna ummah.

De bästa av generationer.

Att inte bedras av det värdsliga livet.

Hur de rättfärdiga minskar i den sista tiden.

Fittnan/prövningar av pengar och rikedom och Dunya.

Människans girighet.

Kategorier