Säsonger av dyrkan och högtider. Del 2.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Säsonger av dyrkan och högtider i Islam.

Vad är visdomen bakom dem?

Hur ska man förhålla sig till dem.

Hur skall man välkomna dem?

Vad ska man göra efter dem?

Säsonger av dyrkan del 2.

Kategorier