Serie: [Sahâbah] Följeslagarnas liv. Upproret och mordet på ´Uthmân ibn ´Affân radhiya Allahu ´anhu.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

En serie om profetens följeslagare (radhiya Allahu ´anhum).

´Uthmân ibn ´Affân (radhiya Allahu ´anhu).

Den tredje khalifen.

Den ädle och kände följeslagaren med många dygder och förträffligheter.

Del 2 handlar om upproret och mordet på denna älde följeslagare.

En prövning vars ondska vi ser spåren av till idag.

Denna mycket svåra prövning då man lyfte händerna mot sin makthavare för första gången i muslimernas historia.

Vad ledde fram till upproret och mordet på ´Uthmân.

Vilka lärdomar kan vi dra från dessa händelser?

Vad har det att göra med det vi idag bevittnar i de muslimska länderna?

En mycket viktig och aktuell föreläsning med broder Abdul Wadud.

Student till de lärda.

Må Allah bevara honom.

Följeslagarna.

Uthman.

Del 2.

Kategorier