STORA KRIG, PRÖVNINGAR OCH DOMEDAGENS TECKEN DEL 2. Medinah omringas, Imamer vilseleder folk, girigh

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

Vi studerar hadither som handlar om prövningar, krig och domedagens tecken från Imâm Abû Dâwûd's hadith-samling [rahimahullah].

Del 2 handlar om: Medinah kommer attomringasav fiender Konflikter mellan muslimer De muslimska ledarna och imamer som vilseleder folk Hur vissa från denna ummah kommer att falla tillbaka i shirk De falska profeterna Den segerrika gruppen: Vilka är de som är på sanningen fram till domedagen?

Tiden kommer att går fort Kunskapen tas upp Girighet förankrar sig hos folkFöreläsare är broder Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.
 

Kategorier