De som avvek från imamernas väg - Sufismen del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

De som avvek från imamernas väg del 5.

Denna del handlar om vilka källor sufisterna återgår till, vilka trosläror de senare sufisterna har och hur vissa av dem varit kopplade till kolonialistiska krafter.

Föreläsare: Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorerar i islamiska studiervid Islamiska Universitet i Medinah.
 

Kategorier