Syndernas onda konsekvenser del 24

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Att sänka blicken och att inte kolla på vad Allah förbjudit.

Tipps i hur man kan sluta kolla på pornografi.

Belöningen i att sänka blicken.

Kategorier