Syndernas onda konsekvenser del 6

En föreläsning av Abdulwadod Frank

I denna del tar vi upp de punkter där författaren nämner:

Hur synder försvagar ens högaktning till Allah.

Syndaren glömmer sitt eget bästa.

Syndaren är inte en Muhsin eller Mu’min.

Syndaren går miste om de troendes oändliga belöning.

Kategorier