Tafsir al-Burûdj del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Tafsir al-Burûdj del2

Kategorier