Tafsir al-Ikhlâs, al-Falaq & an-Nâs

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Tafsir al-Ikhlâs, al-Falaq & an-Nâs

Kategorier