Tafsir an-Nâzi'ât del 2 & 'Abasa del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Tafsir an-Nâzi'ât del 2 & 'Abasa del 1

Kategorier