Tafsîr på de sista verserna från surat al furqaan. Del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Ibaadu Rahman - Den Nåderikes tjänareDeras egenskaper, hur de bemöter prövningar och hur de handlar i vissa situationer.

Tafsîr på de sista verserna från surat al furqaan.

Del 2

Kategorier