TAFSIR SURAT AL FURQAN DEL 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir SURAT AL FURQAN del 1Förklaring på vers 1-6Denna vackra surah uppenbarades i Mecka och tar i dessa första verser upp starka argument för att endast dyrka Allah och att inte dyrka något vid Hans sida.

De betonar också bevisen för att Mohammed (salalahu aleyhi wa salam var en san profet.

Vi talar också om hur denna koran ger oss kunskapen med vilket vi kan skilja på rätt och fel.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier