Tafsir Surat al-Isra - Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på Surat al-Isra:

  • Vikten av att studera Koranen.
  • Introduktion till suran.
  • Vilka namn har denna surah?
  • Tafsir på den första versen där vi talar om profetens nattliga resa till den heliga moskén i Jerusalem och himlafärden.
     

Kategorier