Tafsir Surat al-Isra - Del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 78 – 81:

  • Tiden för bönen.
  • Änglarna som byter skift i att vakta oss.
  • Al Maqam al Mahmud den ärofullaste platsen på domedagen.
  • Hur sanning tillintetgör falskhet.
  • Samt andra frågor.
     

Kategorier