Tafsir Surat al-Isra - Del 9

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 56 – 65:

  • Argument mot dem som åkallar andra vid Allahs sida.
  • Hur Allah förgjort tidigare folk och hur detta är en tankeställare till oss.
  • Hur vissa av de saker profeten (salalahu aleyhi wa salam) såg på himlafärden blev en prövning för vissa människor.
  • Berättelsen om Shaytan och hans strävan i att vilseleda människan.
     

Kategorier