Tafsir surat A'raf del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Introduktion

Vers 1 – 9

Vad betyder bokstäverna i början på vissa av koranens kapitel?

Vikten av att följa uppenbarelsen.

Att ge gehör till sändebuden.

Vägandet av gärningar på domedagen.

Kategorier