Tafsir surat A'raf del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Vers 26 - 33

Vikten av att be om förlåtelse.

Den eviga striden mellan människan och Shaytan.

Att täcka sin awra i bönen och att klä sig fint.

Vilka är de saker Allah förbjudit?

Kategorier