Tafsir surat Maryam - Del 5

En föreläsning av Moosa Assal

Tafsir på Surat Maryam

Del 5

Tafsir på vers 51 - 58

Berättelsen om profeten Mosa och Harun, Ismail och Idris (aleyhim salam)

Kategorier