Tafsir surat Zumar - Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på Sura Zumar
Inledning
Tafsir på vers 1–4

Kategorier