Takfir del 2 - ISIS och andras ideologi som leder till mord, uppror, blodspillan mm. Vad är dess vil

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Takfîr.

Att förklara någon vara icke-muslim.

Ett mycket allvarligt uttalande som tyvärr uttalas av många okunniga idag, inte minst många ungdomar, som förklarar muslimer vara icke-muslimer utan rätt.

Denna ideologi som innehas av Khawaridj och som tillämpas av bland annat ISIS och andra vilseledda grupper idag.

Del 2 tar bland annat upp: Vad är villkoren för takfîr?

Vad sade de tidigare imamerna i denna fråga?

Som Imam Ahmed, Shaykh-ul-islam Ibn Taymiyyah?

Vad sade Muhammed bin Abdil Wahhâb i denna fråga?

Är det sant att hans ideologi ligger bakom dagens terror?

mm.

Föreläsare är broder ´Abdul Wadud.

Examinerad från Islamic University of al-Medinah samt student till de Lärda.

Takfir del 2.

2014

Kategorier