Targhib wa Tarhib bönen del 15

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Belöningen i att fylla raderna i bönen.

Dygden av att säga ”amiin” i bönen.

Vikten av att följa imamen i bön.

Samt andra viktiga frågor.

Kategorier