Targhib wa Tarhib del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Sahe Targheb wa Tareb del 2

Ny inspelning av serien år 2020

Utvalda hadither från mästerverket ” Targheb wa tarheb” som skrevs av Imam al Hafidh Abdul-Adhim al Mundhiri som föddes år 581 hidjri.

Boken ”Targheb wa Tarheb” är ett urval hadither i olika ämnen inom islam, författarens upplägg är att nämna hadither som uppmanar till goda gärningar och nämner dess dygd i ett kapitel och sedan följa upp det med att nämna faran av att inte göra dessa gärningar, eller faran av en viss synd.

Vi baserar oss i denna genomgång på det trycket av boken som Sheyk Albani granskat och särskilt alla autentiska hadither i egna volymer.

i denna föreläsning går vi igenom hadithen om att ens gärningar bedöms efter ens avsikter.

Hur en person belönas för sin goda avsikt.

Kategorier