Targhib wa Tarhib del 7

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om sunnah.

Vikten av att hålla fast vid Koranen och Sunnah

Hur måna sahaba var i att följa profetens sunnah ﷺ

Kapitlet om faran av bid’a i islam.

Definitionen av bid’a.

Konsekvenserna av bid’a.

Kategorier