Targhîb wa Tarhîb sunnah böner del 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Att inte be frivilliga böner vid extrem trötthet.
Viktiga åkallelser morgon och kväll.

Kategorier