Troslära & Beteende del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Grundläggande lektioner i muslimernas trosövertygelse och hur muslimernas beteende bör vara.

Föreläsningen är baserad på al-Irshâd ilâ sahîh al I'tiqâd av Sheykh Sâlih al Fawzân & Mokhtasar Manhadj al Qâsidîn av al Imâm Ahmed Ibn Qudâmah al Maqdisi.

Troslära & Beteende del2

Kategorier