Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed. Del 1. om denna bok mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Detta är boken Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, en av Islams stora lärda.
Hanbali rättsskolan tillskrivs honom och han är författare till en rad stora verk inom olika områden.
Han hade en rad stora lärda som studerade under honom, som Imam Abu Dawud med flera.

Denna bok som vi nu går igenom heter Usul-us-Sunnah och handlar om grunderna i vår troslära, hur vi ska tro och vad vi skall ha för ställning i olika frågor baserat på Koranen och Sunnah.

Den handlar om:

  • boken och varför den är så viktig, samt om författaren.
  • Den tar upp vikten av Aqidah och att följa Sahaba.

Kategorier