Vad kan du göra för muslimerna?

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

  • Vad kan du göra för muslimerna?
  • Vikten av att hjälpa sina medmänniskor.
  • Belöningen i att hjälpa andra.
  • Praktiska exempel på vad man kan göra.

Kategorier