Vad ska man göra för att få paradiset? Den troendes egenskaper

En föreläsning av Moosa Assal

Bismillah.

Denna föreläsning är en förkaring på de tio första verserna i Surah al-Mu'minun (De troende).

De handlar om den troendes egenskaper.

Den troende som får paradiset.

Den tar bland annat upp egenskaper som:att be med inlevelse och koncentrationatt hålla sina dagliga böneratt betala allmosaatt hålla sig borta från dåligt tal och onödigt prat.

Och vad det innebäratt akta sig för att göra zina, ha relationer med det motsatta könetmm.

Vad ska man göra för att få paradiset?

Den troendes egenskaper

Kategorier