Vad skall jag göra för att bli en starkare muslim?

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Att vara stolt över sin relgion och hur vad man kan göra för att bli stadigare på den.

Islam är den största gåva man kan få, och endast genom den kan man nå sann ära, lycka och seger i detta liv och nästa.

Vad skall jag göra för att bli en starkare muslim?
 

Kategorier