Vägen till kunskap

En föreläsning av Imran Sheikh

Vägen till kunskap.

Viktiga råd för varje kunskapssökare.

Vikten av en korrekt avsikt.

Hur man söker kunskap.

Vem man tar den från.

De lärdas egenskaper.

Faran av att lyssna på vem som helst.

Kategorier