Vår troslära; Hur vi tror på Allah, monoteismens dygd mm.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna föreläsning tar upp några saker om hur vi tror på vår Skapare och om monoteismens dygder.

Den tar bland annat upp:* På grund av detta skapade Allah oss och sände profeter till människorna.

* Belöningen av att praktisera Tawhîd; monoteism.

* Vad kommer ordet Tawhîd från?

* Tawhid's kategorier och vad de betyder.

* Allt sker med Allahs tillåtelse.

Allah upprätthåller allt och är Herren över allt.

* Allahs vackra namn och egenskaper.

Allah är så som Allah och Hans profet beskrivit Honom.

Allah har inga brister.

Vår troslära, monoteismens dygd.
 

Kategorier