Varför ska jag vara en praktiserande muslim?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande föreläsning om varför man ska bli en praktiserande muslim.

I en tid då det talas mycket om Islam, många gånger i negativa ordalag, ser vi att fler och fler blir praktiserande muslimer, inte bara i Sverige utan världen över.

Vad är orsaken till detta?

Och varför borde man vara en praktiserande muslim?

Föreläsare är broder Abu Dâwûd.

Student till de lärda.

MA i teologi från Islamic Univ. of al-Madinah.
 

Kategorier