Allah! Hjälp mig med dessa tre!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Allah! Hjälp mig med dessa tre!

Det finns tre saker som är så viktiga att be Allah om hjälp med, att vår älskade profet (ﷺ) lärde oss att be om dem innan vi avslutar de obligatoriska bönerna. Profeten (ﷺ) lärde oss att säga:

اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ

”Allah! Hjälp mig att minnas Dig, tacka Dig och dyrka Dig på bästa sätt.”

1.    Hjälp mig att minnas Dig. Vi ber Allah om hjälp att vi ska minnas honom genom att göra olika former av dhikr, vilket är något av det allra bästa en muslim kan göra. Att minnas Allah omfattar många olika former av dyrkan; att göra dhikr, åkalla Allah och läsa Koranen. Allah sade:

”Och de män och de kvinnor som alltid minns Allah - för dem alla har Allah i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.” [Koranen 33:35]

Och Han sade:
”Och - [du som är troende] - åkalla i tysthet din Herre morgon och afton, ödmjukt och med fruktan. Och var inte som de tanklösa, de likgiltiga.” [Koranen 7:205]

Profeten (ﷺ) sade:

”Den som minns sin Herre och den som inte minns sin Herre - är som den levande och den döde.” [al-Bukhari och Muslim]

Bröder och systrar! Att vara upptagen med att minnas Allah och göra mycket dhikr för med sig så otroligt mycket gott i detta liv och nästa liv. Det är viktigt att vi strävar efter att tillhöra de som ständigt minns Allah, och att vi ständigt ber Allah om hjälp i detta.

2.    Hjälp mig att tacka Dig. Alltså att tacka Allah för alla de gåvor vi fått, som är så många att vi inte kan räkna upp dem. Allah säger:
”Om ni ville räkna Allahs välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Allah ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 16:18]

Att tacka Allah innebär dels att göra det muntligt genom att till exempel säga ”al-hamdu lillâh” mycket, genom att nämna Allahs gåvor, men framförallt ska vi tacka Allah genom handlingar. Den bästa tacksamheten är gudsfruktan, vilket är att lyda Allah och göra det Han befallt oss med och hålla oss borta från det Han förbjudit ifrån. Vi måste använda alla de gåvor vi får från Honom till det som gör Honom nöjd, till att lyda Honom, dyrka Honom. Inte att vi använder vår tid, vår hälsa, vår ungdom, våra pengar osv. på det som är förbjudet, haram. Allah säger:

”Frukta därför Allah - så att ni må tacka Honom.” [Koranen 3:123]

De lärda säger att den som fruktar Allah är tacksam till Allah, och att den som inte fruktar Allah inte är tacksam.
Och om vi fått framgång och blivit vägledda till att tacka Allah, så är detta en gåva som kräver tacksamhet. Så vi måste ständigt tacka och lovprisa Allah!


3.    Hjälp mig att dyrka Dig på bästa sätt. Vi ber Allah om hjälp att dyrka Honom på bästa sätt med uppriktighet och korrekt avsikt, samt i enlighet med det som vår älskade profet (ﷺ) kommit med. Utan att hitta på saker i religionen eller sätta något före profetens (ﷺ) sunnah, vad det än må vara.

Bröder och systrar! Vi lever i en tid och i en värld där så otroligt mycket distraherar oss och leder oss bort ifrån Allahs raka väg. Vi måste påminna oss själva och varandra om målet med denna färd vi befinner oss på, livets resa. Att ständigt vara upptagen med dhikr och att sträva efter att dyrka Allah på bästa sätt hjälper oss att ha ett bättre fokus på vår färd. Vi är skapade för ett större syfte än att åka med i den karusell som vi blir erbjudna via sociala medier, nöjen och allt annat som förskönas för oss. Allah säger:

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

Att vända sig bort från att minnas Allah, att vända sig bort från Koranen, att vända sig bort från Allahs religion och komma längre och längre bort från den är väldigt farligt och får stora konsekvenser i detta och nästa liv. Reflektera över följande verser från Koranen, där Allah säger:

”Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv, och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind. Och han skall säga: "Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind? På jorden var jag seende." Allah skall svara: "Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap på jorden, skyndade dig att glömma dem, är du nu blind och överlämnad åt glömskan." [Koranen 20:124–126]

Må Allah låta oss tillhöra de som minns Honom, tackar Honom och dyrkar Honom på bästa sätt!

Lär dig hur du säger denna åkallan i slutet av varje bön här!


Fotnot: Denna åkallan kan sägas i slutet av de obligatoriska bönerna innan man avslutar bönen, alltså innan man vänder sig till höger och vänster sida och säger ”as-salamu alaykum”. En del lärda säger dock att man säger denna åkallan efter att man avslutat bönen.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg