Ramadan 2024 - Maximera din vinst!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2024 - Maximera din vinst!

När vi investerar i något i livet - vill vi ha så bra avkastning som möjligt. Offrar vi flera år på studier, vill vi ha ett bra jobb efter examen. Investerar vi pengar i något, vill vi ha så stor avkastning som möjligt, osv. Tänker vi likadant när det gäller att investera i vår religion, i vårt nästa liv? Eller nöjer vi oss med vad som helst då?

Bröder och systrar! Ramadan är återigen runt hörnet. Har vi investerat något för att förbereda oss? Så att vi står redo från dag ett i Ramadan att skörda de fina frukterna och jaga vår belöning? Fastan och goda handlingar i Ramadan är ett utmärkt tillfälle för oss att investera i vår religion, i att stärka vår tro (îmân), att komma närmare vår Skapare och Herre, att bli förlåten för alla synder (!), att rena vårt inre, komma in i goda vanor och mycket mer! Låt oss därför förbereda oss, sätta upp realistiska mål och undanröja det som hindrar oss att göra gott.

Syftet med att fasta i månaden Ramadan är att uppnå  gudsfruktan  (taqwa). Allah säger: 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta Allah.”  [Koranen 2:183] 

Vad är då gudsfruktan? Jo, det är att lyda Allah i det Han befallt oss med, och att avstå ifrån det Han förbjudit ifrån. Vilket är exakt det vi tränar på under månaden Ramadan. Vi låter bli mat, dryck och det som bryter fastan, i lydnad till Allah. Vi behärskar oss och tar kontroll över våra känslor så att vi inte blir arga, irriterade, svär, pratar fult osv - i lydnad till Allah. Vi tränar på att tygla vårt ego, vår nafs, och att inte följa våra lustar genom att avstå från det förbjudna, för Allahs skull. Allt detta gör att vi stärker vår tro, îmân, får bättre självdisciplin och vi påminner oss samtidigt om att Allah ständigt vakar över oss, ser allt, hör allt.

Ramadan är som en skola, eller träning för oss, och efter Ramadan bör vi vara mer redo att lyda Allah, med starkare tro och mer gudsfruktan. Detta ska vara målet vi har redan innan Ramadan. Gudsfruktan är nämligen inget som är unikt för månaden Ramadan, men vi tränar extra mycket på att stärka den under Ramadan. Allah säger:

Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!”  [Koranen 3:102] 

Bröder och systrar! Vänd er tillbaka till Allah, oavsett vilket tillstånd du befinner dig i. Be om förlåtelse för dina synder, oavsett vilka, och ta ett seriöst steg mot Allah - redan idag. Skjut inte upp på att göra goda handlingar utan skynda till förlåtelse och paradiset, de gudfruktigas boning. Allah säger:   

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133]

Bröder och systrar - tiden går fort! Ramadan är runt hörnet, en gåva till oss alla, en möjlighet att bli förlåten för alla ens synder, vända tillbaka till Allah och religionen, stärka sin tro och bli mer gudfruktig. Rannsaka dig själv och ändra dina vanor redan nu, så att du står redo att dyrka Allah extra mycket när Ramadan träder in.

Studera och läs på inför Ramadan, bland annat genom att läsa Ramadanboken på islam.nu   

Må Allah låta oss uppleva Ramadan - att vi får fasta, be och göra goda handlingar som Han accepterar, och att vi blir förlåtna alla våra tidigare synder. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg